Subskrypcja

Subskrybuj Nas!!!

Zapisz się do newslettera żeby być na bieżąco z naszą ofertą.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej, przez Hotelu Spichrz do celów marketingowych. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z niniejszej subskrypcji, równocześnie w każdej chwili masz prawo do wypisania się z naszego newslettera poprzez podanie w treści e-maila od nas rezygnacji z naszego newslettera.